Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

XIII. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka JYSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział GoSpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  2. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez JYSK Sp. z o. o. usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
  3. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez JYSK Sp. z o. o. danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
  4. JYSK Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Konsumentem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
  5. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
  6. Na stronie JYSK.pl zbieramy informacje o sprzęcie i oprogramowaniu z jakiego korzystasz odwiedzając naszą stronę oraz o sposobie w jakim korzystasz ze strony głównej i podstron JYSK.pl. Korzystamy z tych informacji w celu optymalizacji strony, wykrywania na niej błędów oraz w celu analizowania zachowań użytkowników na stronie JYSK.pl. Te informacje nie są przekazywane osobom trzecim. Informacje zostają usunięte po 30 dniach.

OTRZYMAJ KUPON O WARTOŚCI 20 ZŁ!*

Visa Mastercard PayU Płatność przy dostawie