Wzór formularza odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca

JYSK Sp. z o.o. 
ul. Meteorytowa 13  
80-299 Gdańsk  
e-sklep@jysk.com

 

JYSK Sp. z o.o. 

ul. Meteorytowa 13   
80-299 Gdańsk  
NIP 586-20-16-763 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydz. Gospodarczy KRS 0000036908 
Kapitał zakładowy: 85 003 428,60 zł

Obsługa klienta
e-sklep@JYSK.com
Telefon (+48) 22 288 59 00 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY