Środowisko

Działania naszej firmy wpływają na środowisko oraz klimat na wiele sposobów. Dlatego czujemy dużą odpowiedzialność za otoczającą nas przyrodę.

Chcemy redukować emisję dwutlenku węgla i negatywny wpływ na środowisko dlatego stale pracujemy nad proekologicznymi rozwiązaniami.

Odpowiedzialna gospodarka leśna 

FSC® to skrót od Forest Stewardship Council®, czyli międzynarodowej organizacji non-profit oraz systemu znakowania drewna i papieru, pochodzących ze zrównoważonych upraw leśnych, lub innych zrównoważonych źródeł. Certyfikacja FSC obejmuje zarówno aspekt środowiskowy, społeczny, jak i ekonomiczny. 

Polityka FSC mówi o tym, że nie wolno wyciąć więcej drzew niż tyle, ile las może w naturalny sposób odbudować oraz zawiera restrykcyjne wymogi dotyczące używania pestycydów i środków chemicznych, aby ochronić zasoby wodne. Polityka ta również wyznacza wymagania społeczne, m.in.: osoby zatrudnione i pracujące w lasach muszą mieć zapewnione godne warunki pracy, odpowiednie przeszkolenie, używać bezpiecznego sprzętu i otrzymywać za swoją pracę godziwe stawki. W lasach certyfikowanych FSC mieszkająca tam ludność ma prawo do korzystania z zasobów leśnych i czerpania z nich dochodów.

JYSK jest członkiem stowarzyszenia FSC w Danii od 2006 roku, a wszystkie drewniane meble ogrodowe JYSK posiadają certyfikat FSC (FSC® N001715) . 

JYSK stale też zwiększa liczbę pozostałych produktów z certyfikatem FSC w asortymencie, a do końca 2024 roku wszystkie produkty oraz opakowania JYSK wykonane z drewna, kartonu lub papieru będą posiadały certyfikat FSC. 
Dodatkowo włączamy się w promowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, np. poprzez wsparcie takich akcji jak FSC week.

Better Cotton

Bawełna jest materiałem naturalnym, używanym do produkcji tekstyliów. Jednak nadal istnieją poważne wyzwania środowiskowe, związane z konwencjonalnymi metodami produkcji bawełny, wykorzystującymi duże ilości pestycydów i wody.

Z drugiej strony, od jakiegoś czasu rośnie liczba zrównoważonych sposobów produkcji bawełny, bezpieczniejszych od konwencjonalnej uprawy.

Jako JYSK chcemy promować i wspierać bardziej zrównoważone uprawy oraz produkcję bawełny. Dlatego zobowiązaliśmy się pozyskiwać do naszych produktów tekstylnych 100% bawełny z bardziej zrównoważonych źródeł. Wszystkie produkty w tym zakresie wymienimy w asortymencie sklepów do końca 2024 roku.

Przez bardziej zrównoważone źródła upraw i produkcji, mamy na myśli bawełnę organiczną, bawełnę z recyklingu lub bawełnę pozyskaną w ramach Better Cotton.

Produkty tekstylne stanowią znaczną część naszego asortymentu. Obejmują wszystkie artykuły, w których co najmniej 80% danego produktu jest wykonane z materiału tekstylnego, na przykład: komplety pościeli, ręczniki.

Czym jest Better Cotton?

JYSK jest członkiem Better Cotton, największej na świecie inicjatywy na rzecz bardziej zrównoważonych upraw bawełny. 

Better Cotton przeszkoliło ponad dwa miliony plantatorów bawełny w 23 różnych krajach z bardziej zrównoważonych metod produkcji, to znaczy przy użyciu mniejszej ilości wody i pestycydów, przy osiąganiu wyższych plonów. 

Zmiana globalnej produkcji

Celem Better Cotton jest zmiana metod produkcji bawełny w skali globalnej, tak aby w dłuższej perspektywie cała bawełna była produkowana w sposób bardziej zrównoważony, niż obecnie. Innymi słowy, celem jest zmienić cały sektor, ustanawiając nowe standardy.

Jako JYSK jesteśmy dumni, że możemy przyczyniać się do zmian w sektorze na całym świecie, zobowiązując się do wprowadzenia do sprzedaży do końca 2024 roku tekstyliów, w których 100% bawełny będzie pochodziło z bardziej zrównoważonych źródeł.

Bilans masy

Nie ma możliwości szczegółowego prześledzenia drogi pozyskania bawełny od pola uprawy do produktu końcowego za pośrednictwem Better Cotton, ponieważ rozdzielanie i segregacja w całym łańcuchu dostaw bawełny są bardzo skomplikowane i kosztowne. Dlatego dostarczając system weryfikacji produkcji, który jest prosty i mniej kosztowny, wpłynie się na wzrost popytu, tym samym ilość bawełny wzrośnie w skali globalnej. 

Zamiast szczegółowej weryfikacji na każdym etapie produkcji, Better Cotton stosuje system bilansu masy, który obejmuje cały łańcuch dostaw bawełny. Mówiąc najprościej, oznacza to, że to, co wychodzi w produkcie końcowym, musi równoważyć się z tym, co zostało wprowadzone jako surowiec do produkcji. Innymi słowy, Better Cotton stale monitoruje, czy ilość pozyskanej bawełny jest równoważna ilości wyprodukowanej przez rolników, posiadających certyfikat.

Więcej informacji na temat bilansu masy bawełny można znaleźć na stronie głównej Better Cotton.   

Global Recycled Standard (GRS)

Minimalizacja ilości odpadów i zamiast tego recykling surowców to skuteczny sposób na zmianę w pozytywnym kierunku i ograniczanie wpływu na środowisko i klimat. 

 

 

JYSK posiada certyfikat GRS (CU-1050252). Tylko produkty, które oznaczone są etykietą GRS, podelgają certyfikacji. 

GRS to międzynarodowy, dobrowolny w stosowaniu, standard dotyczący produktów, który określa kryteria dla scharakteryzowania surowców jako materiałów pochodzących z recyklingu. Oznacza to, że produkty opatrzone etykietą GRS zawierają materiał z recyklingu, który został niezależnie zweryfikowany na każdym etapie łańcucha dostaw.


Zwiększanie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach jest ważną częścią działań JYSK na rzecz zrównoważonego rozwoju, a liczba produktów, które są w całości lub częściowo wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, rośnie z każdym rokiem.

Opakowania

W JYSK nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze opakowania były bardziej ekologiczne. 

Głównym celem opakowania jest zabezpieczenie produktu podczas transportu, aby trafił do klienta w dobrym i nienaruszonym stanie i przyniósł satysfakcję z użytkowania. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest używanie odpowiedniego rodzaju opakowań i ich jak najmniejsze wykorzystywanie.

Na bieżąco wymieniamy surowce używane do produkcji opakowań.
Obecnie pracujemy nad wdrożeniem nowego, bardziej zrównoważony dla środowiska projektu opakowań dla wszystkich produktów. Lita tektura z prostymi rysunkami zastąpi docelowo plastikowe torby ze zdjęciami.

Oznacza to, że będziemy używać mniej kolorowych wydruków, a jednocześnie dokładamy starań, aby ilość tektury z certyfikatem FSC stale rosła.
Wewnątrz pudełek nieustannie staramy się minimalizować ilość plastiku i styropianu, zastępując te elementy,  np. opakowaniami nadającymi się do recyklingu, wykonanymi z tektury.

Plastik

Postanowiliśmy wycofać z naszego asortymentu wszystkie jednorazowe produkty wykonane z plastiku i pracujemy nad dalszą redukcją jego użycia, na przykład poprzez wykorzystywanie plastiku pozyskanego z recyklingu.

Jednym z naszych flagowych produktów obecnie w 100 % wykonanych z recyklingu jest pudełko do przechowywania SMARTSTORE. Planujemy wprowadzić więcej produktów z odzyskanych materiałów.