JYSK a duńska Rodzina Królewska

Duński Dwór Królewski jest od wielu lat stałym klientem firmy JYSK. Firma JYSK jest bardzo dumna z tej tradycji.

Jej Wysokość Królowa Danii udzieliła firmie JYSK pozwolenia na używanie określenia Oficjalny Dostawca Duńskiego Dworu Królewskiego. Takie prawo przyznaje się wyłącznie spółkom lub osobom prywatnym, które od kilku lat realizują dostawy na rzecz Dworu Królewskiego, mają ugruntowaną pozycję, są stabilne pod względem ekonomicznym i cieszą się doskonałą reputacją. Co więcej, w roku 2009 Lars Larsen, założyciel firmy JYSK, został uhonorowany Krzyżem Orderu Rycerstwa przez Duńską Rodzinę Królewską za zasługi na rzecz duńskiej społeczności biznesowej.