KLIMAT

 

Redukcja emisji dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku

Klimat się zmienia i wiemy, że nasza firma przyczynia się do tej zmiany. Stale pracujemy nad zwiększeniem wydajności energetycznej naszych obiektów, przejściem na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz stopniowym wycofywaniem paliw kopalnych w celu szybkiego zmniejszenia naszego śladu węglowego.

JYSK wyznaczył cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla swojej działalności zgodnie z tym, co mówi nam nauka o klimacie, aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 1,5 °C.

Zamierzamy do 2030 roku zmniejszyć o połowę emisję gazów cieplarnianych emitowanych z zasilania i ogrzewania wszystkich naszych sklepów, centrów dystrybucyjnych, biur oraz pojazdów należących do firmy, w porównaniu do poziomu z 2019 roku.

Od kilku lat pracujemy nad zwiększeniem wydajności naszych obiektów. Przeszliśmy na oświetlenie LED i zainstalowaliśmy czujniki ruchu w prawie wszystkich sklepach, centrach dystrybucji oraz w lokalizacjach biurowych.

Instalujemy panele słoneczne na wielu naszych budynkach, analizujemy inne metody przejścia na zieloną energię elektryczną, czy ogrzewania neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku

Nasz ślad węglowy jako firmy detalicznej wykracza daleko poza naszą działalność handlową. Większość emisji pochodzi z fabryk produkujących nasze produkty oraz ze statków i ciężarówek, które transportują produkty do naszych centrów dystrybucji, sklepów oraz do klientów.

Zobowiązaliżmy się zmniejszać emitowany ślad węglowy, zarówno w naszej własnej działalności, jak i we wszystkich obszarach, na które mamy wpływ.

W JYSK angażujemy naszych dostawców, aby wyznaczyli cele i ograniczyli swoje emisje gazów cieplarnianych.

Naszym celem jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, we wszystkim co robimy.

Inicjatywa Science Based Targets

JYSK zaangażował się w uznaną na całym świecie inicjatywę Science Based Targets (SBTi), aby jeszcze lepiej wpływać na ograniczanie globalnego ocieplenia.

Przystępując do SBTi, JYSK angażuje się w redukcję emisji w ramach swojej własnej działalności i bierze odpowiedzialność za kompleksową emisję gazów cieplarnianych z produktów sprzedawanych w sklepach.

Prace nad obliczeniem pełnej wartości bazowej CO2e dla całego łańcucha wartości trwają, a po ich zakończeniu, wyniki wskażą, gdzie JYSK może znaleźć największe redukcje, aby osiągnąć swój cel klimatyczny.