Etyczna i społecznie odpowiedzialna produkcja

Produkty JYSK są wytwarzane w różnych miejscach na całym świecie, a nasze wymogi wobec dostawców są wszędzie bardzo rygorystyczne. Mając na celu zapewnienie etycznej i społecznie odpowiedzialnej produkcji, w 2006 roku jako jedna z pierwszych firm w Danii dołączyliśmy do inicjatywy amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative)

Jako członek stowarzyszenia przyjęliśmy obowiązujący w nim kodeks postępowania etycznego, czyli zbiór zasad zawierający szczegółowe wymogi co do warunków obowiązujących w fabrykach, gdzie produkowane są artykuły dla JYSK. 

Kodeks zawiera 11 zasad dotyczących etyki w biznesie. Między innymi: pracy dzieci, pracy przymusowej, zakazu korupcji i wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa pracy, warunków pracy i prawa pracowników fabryk do przynależności związkowej jak również ochrony środowiska.

Wszyscy producenci, którzy wytwarzają dla nas produkty muszą zaakceptować i przestrzegać kodeksu, który zawiera 11 wyżej wymienionych zasad. 
 

Dialog i zaangażowanie 

Ciągły rozwój jest fundamentalny dla kodeksu amfori BSCI, jak i dla JYSK jako organizacji. Jesteśmy przekonani, że dialog i zaangażowanie to kluczowe elementy w staraniach o poprawę warunków społecznych.

Niezależny partner, autoryzowany przez amfori BSCI stale kontroluje i nadzoruje proces produkcji i ocenia jak dobrze zakład produkcyjny radzi sobie z przestrzeganiem zasad. Jeśli pojawiłyby się odstępstwa od tych zasad, zarówno amfori BSCI jak i firmy kupujące towary tego producenta zostaną poinformowane. We współpracy z zakładem produkcyjnym opracowane zostanie rozwiązanie. 

Nawet w przypadku niepełnego przestrzegania kodeksu etycznego w fabryce, decydujemy się na kontynuowanie współpracy z tym producentem, aby upewnić się, że zostały wprowadzone zmiany na lepsze. W przypadku zerwania współpracy nie wiedzielibyśmy, czy warunki się poprawiły a ulepszenia zostały wprowadzone. Zmiany na lepsze są warunkiem koniecznym do kontynuowania współpracy, jeśli tak się nie dzieje, ta współpraca musi się zakończyć.  

Jeśli naruszenie jest poważne, wdrożony zostaje, tzw. protokół zerowej tolerancji, a rozwiązanie dla naruszonych zasad musi pojawić się natychmiast. Zostaje utworzona grupa naprawcza, która przygotowuje plan działań niezbędnych do jak najszybszego uzyskania zgodności ze stosowanymi zasadami. Jeśli pojawi się przypadek zerowej tolerancji, Dyrektor ds. Zgodności i Jakości JYSK jest natychmiast zaangażowany w proces naprawczy, a Wiceprezes Wykonawczy ds. Zakupów informowany na bieżąco o postępach w działaniach.

W momencie naruszenia kodeksu etycznego w fabryce, kontynuujemy współpracę z tym producentem, aby upewnić się, że naruszenia zostały zlikwidowane i wprowadzono zmiany dla lepszych warunków produkcji. W przypadku zerwania współpracy nie wiedzielibyśmy, czy warunki się poprawiły, a ulepszenia zostały wprowadzone. Co ważne: wdrożenie zmian naprawczych jest warunkiem koniecznym do kontynuowania współpracy, jeśli tak się nie dzieje, wtedy rezygnujemy.

Więcej informacji o współpracy JYSK z amfori BSCI w serwisie GOJYSK.com.

Duńska inicjatywa na rzecz etycznego handlu

JYSK jest członkiem duńskiej inicjatywy na rzecz etycznego handlu, która zrzesza wielu interesariuszy: środowiska biznesowe, związki zawodowe i organizacje społeczne. Mając na uwadze rozwój gospodarczy na świecie oraz wschodzące rynki, celem organizacji jest promocja wspólnej pracy na rzecz etycznego handlu oraz znajdowanie konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań, przed którymi stają duńskie firmy i ich partnerzy.