Dobrostan zwierząt

W JYSK nie akceptujemy okrucieństwa wobec zwierząt, a nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania naszych zasad, kodeksu postępowania dla dostawców, który między innymi określa wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt.

Kołdry i poduszki należą do podstawowych produktów JYSK, a wiele z nich zawiera puch i pierze. Mówiąc o dobrostanie zwierząt w kontekście wykorzystania puchu i pierza, często poruszany jest jeden konkretny temat: skubanie puchu i pierza z żywych gęsi. Metoda ta jest uznawana jako okrucieństwo wobec zwierząt i jest nielegalna w Europie i wielu innych obszarach geograficznych.

JYSK pod żadnym pozorem nie przyjmuje puchu i pierza wyrwanych z żywych ptaków. Dlatego stale monitorujemy nasz łańcuch dostaw we współpracy z The International Down and Feather Laboratory. IDFL specjalizuje się w kontrolach w całym łańcuchu dostaw, w tym w gospodarstwach i rzeźniach.

W JYSK mamy produkty z puchem i pierzem, które są produktami ubocznymi przemysłu spożywczego, a wszyscy dostawcy JYSK zobowiązują się wyłącznie do dostarczania produktów wykonanych z puchu i pierza z ubitych ptaków. 

JYSK ma niewielką liczbę skór zwierzęcych w asortymencie, a także ograniczoną liczbę produktów zawierających wełnę. Skóry zwierzęce sprzedawane w JYSK pochodzą ze zwierząt przeznaczonych do uboju, gdzie pozyskana skóra jest produktem ubocznym.

JYSK w żadnym wypadku nie akceptuje odzierania skóry z owiec. Jest to wyraźnie wskazane w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców, do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy dostawcy.