CELE GLOBALNE

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

ONZ przyjęła w 2015 roku 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (znanych również jako Cele Globalne), z zamiarem rozwiązania do 2030 roku niektórych z największych wyzwań świata i budowania lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Państwa członkowskie ONZ zobligowały się do przekształcenia Celów Globalnych w konkretne działania. Cele dotyczą wszystkich, przy czym ważną role odgrywają korporacje oraz konsumenci.

W JYSK pracujemy z Celami Globalnymi. Dzięki temu mamy gwarancję, że nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR (Społecznej odpowiedzialności biznesu) odpowiadają obszarom, na które mamy największy wpływ w całym łańcuchu dostaw.

W ramach kluczowych działań wybraliśmy pięć celów, które są najmocniej związane z naszą działalnością. Ponadto, realizujemy również inne Cele Globalne poprzez współprace z wiodącymi organizacjami pozarządowymi, uczestnicząc w systemach oznakowań, a także poprzez angażowanie się w działania charytatywne. 

 

 

6 Cel Globalny (Czysta woda i warunki sanitarne)

JYSK nie zużywa dużo wody w swojej działalności handlowej. Jednak sytuacja wygląda inaczej, kiedy przyjrzymy się całemu łańcuchowi dostaw.

Duża część naszych produktów wykonana jest z bawełny. Konwencjonalna uprawa i produkcja bawełny wymaga nie tylko większej ilości wody, ale także pestycydów i nawozów.

Stale pracujemy wraz z organizacjami pozarządowymi nad zmniejszeniem zużycia wody oraz ograniczeniem stosowania pestycydów i nawozów, pomagając przy tym hodowcom bawełny w optymalizacji procesów uprawy.

W naszych produktach zwiększamy również ilości bawełny pochodzącej z recyklingu.

Innym ważnym aspektem jest redukcja wody i chemikaliów podczas procesów przetwarzania bawełny, a także lepsze zarządzanie ściekami z fabryk.

8 Cel Globalny (Wzrost gospodarczy i godna praca)

Wzrost gospodarczy jest częścią DNA JYSK. Większość zysków firmy przeznaczana jest na dalszy rozwój i tworzenie miejsc pracy.

Jesteśmy rodzinną firmą i odpowiedzialnym pracodawcą dla dziesiątek tysięcy pracowników w wielu krajach.

Ponadto, cały łańcuch dostaw JYSK tworzy miejsca pracy dla setek tysięcy ludzi na całym świecie. Poprzez odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw, zapewniamy naszym dostawcom uczciwe i bezpieczne warunki pracy.

12 Cel Globalny (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja)

Jako firma detaliczna, czujemy się odpowiedzialni za kwestie związane ze świadomą konsumpcją i produkcją.

Pracujemy aktywnie od wielu lat nad odpowiedzialną produkcją, zarządzając łańcuchem dostaw, dając wytyczne i kodeks postępowania naszym dostawcom. Mamy szeroki zakres zarówno wymogów społecznych, jak i środowiskowych, które wspólnie z organizacjami zewnętrznymi, regularnie monitorujemy.

Kładziemy duży nacisk na bardziej zrównoważone surowce i stale wprowadzamy coraz więcej produktów wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

JYSK ma również możliwość wpływania na bardziej odpowiedzialną konsumpcję. Nasze działania obejmują wszystkie aspekty produkcji, od bardziej zrównoważonych opakowań po cykl życia produktu. We współpracy z naszymi dostawcami wybieramy i projektujemy produkty, które mają dłuższą żywotność. Wdrażamy również takie projekty produktów, które ułatwiają ich demontaż, w celu recyklingu poszczególnych części.

Chcemy promować odpowiedzialną konsumpcję wśród naszych klientów. Stale informujemy o korzyściach płynących z wyboru produktów wykonanych z bardziej zrównoważonych surowców, na przykład drewno certyfikowane FSC®. Wspieramy różne kampanie informacyjne organizacji pozarządowych, takie jak FSC Week i FSC Design Award.

13 Cel Globalny (Działania w dziedzinie klimatu)

Mamy świadomość, że klimat się zmienia i że nasze działania przyczyniają się do tych zmian. Ciężko pracujemy nad zwiększeniem wydajności energetycznej naszych obiektów, skupiamy się na przejściu na źródła odnawialne oraz na stopniowym wycofywaniu paliw kopalnych w celu redukcji naszego śladu węglowego.

JYSK zamierza do 2030 roku zmniejszyć o połowę emisję gazów cieplarnianych emitowanych z zasilania i ogrzewania wszystkich swoich sklepów, centrów dystrybucji, biur oraz pojazdów należących do firmy (w porównaniu do poziomu z 2019 roku).

Angażujemy również naszych dostawców, aby wyznaczyli cele i ograniczyli swoje emisje gazów cieplarnianych. Dążymy do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, we wszystkim co robimy.

15 Cel Globalny (Życie na lądzie)

JYSK pracuje nad zminimalizowaniem negatywnego wpływu produkcji i dystrybucji naszych produktów na środowisko.

Zarówno w odniesieniu do surowca, jak i rzeczywistego wytwarzania naszych produktów, współpracujemy z naszymi dostawcami i wiodącymi organizacjami pozarządowymi w celu zminimalizowania śladu środowiskowego.