CELE GLOBALNE

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

W 2015 roku ONZ przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (znane również jako Cele Globalne) z zamiarem rozwiązania niektórych z największych wyzwań świata do 2030 roku i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

Państwa członkowskie ONZ zobligowały się do przekształcenia Celów Globalnych w konkretne działania. Cele dotyczą wszystkich, przy czym ważną role odgrywają korporacje oraz konsumenci.

W JYSK pracujemy z Celami Globalnymi. Dzięki temu mamy możliwość gwarancji, że nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu) odpowiadaja obszarom, na które mamy największy wpływ w całym łańcuchu dostaw.

Wybraliśmy pięć celów, które są najmocniej związane z naszą działalnością. Ponadto w JYSK realizujemy też inne Cele Globalne współpracując z wiodącymi organizacjami pozarządowymi i systemami oznakowania, a także poprzez wspieranie celów charytatywnych. 

6 Cel Globalny (Czysta woda i warunki sanitarne)

W działalności handlowej JYSK nie zużywa dużo wody. Inaczej sprawa wygląda kiedy przyjrzymy się całemu, naszemu łańcuchowi dostaw.

Duża część naszych produktów wykonana jest z bawełny. Konwencjonalna uprawa i produkcja bawełny wymaga nie tylko sporej ilości wody, ale także pestycydów i nawozów.

Wraz z organizacjami pozarządowymi pracujemy nad zmniejszeniem zużycia wody oraz ograniczeniem stosowania pestycydów i nawozów, pomagając przy tym hodowcom bawełny w optymalizacji procesów uprawy.

W naszych produktach zwiększamy również ilości bawełny pochodzącej z recyklingu.

Innym ważnym aspektem jest redukcja wody i chemikaliów podczas procesów przetwarzania bawełny, a także lepsze zarządzanie ściekami z fabryk.

8 Cel Globalny (Wzrost gospodarczy i godna praca)

Wzrost gospodarczy jest częścią DNA JYSK. Większość zysków firmy przeznaczana jest na tworzenie dalszego wzrostu i miejsc pracy.

Jesteśmy rodzinną firmą i odpowiedzialnym pracodawcą dla dziesiątek tysięcy pracowników w wielu krajach.

Łańcuch dostaw JYSK tworzy miejsca pracy dla setek tysięcy ludzi na całym świecie. Poprzez odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw, zapewniamy naszym dostawcom uczciwe i bezpieczne warunki pracy.

12 Cel Globalny (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja)

Jako firma detaliczna, czujemy się odpowiedzialni za kwestie związane ze świadomą konsumpcją i produkcją.

Pracujemy aktywnie od wielu lat nad odpowiedzialną produkcją, zarządzając łańcuchem dostaw, dając wytyczne i kodeks postępowania naszym dostawcom. Mamy szeroki zakres zarówno wymogów społecznych, jak i środowiskowych, które wspólnie z organizacjami zewnętrznymi, regularnie monitorujemy.

Kładziemy duży nacisk na bardziej zrównoważone surowce i stale wprowadzamy coraz więcej produktów wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

JYSK ma również możliwość wpływania na bardziej odpowiedzialną konsumpcję. Nasze działania obejmują wszystkie aspekty produkcji, od bardziej zrównoważonych opakowań po cykl życia produktu. We współpracy z naszymi dostawcami wybieramy i projektujemy produkty, które mają dłuższą żywotność. Ponadto skupiamy się na projektach produktów ułatwiających ich demontaż, w celu recyklingu poszczególnych części.

Chcemy promować odpowiedzialną konsumpcję wśród naszych klientów. Stale informujemy o korzyściach płynących z wyboru produktów wykonanych z bardziej zrównoważonych surowców, choćby drewno certyfikowane FSC®. Ponadto wspieramy różne kampanie informacyjne organizacji pozarządowych, takie jak FSC Week i FSC Design Award.

13 Cel Globalny (Działania w dziedzinie klimatu)

Mamy świadomość, że klimat się zmienia i że nasze działania przyczyniają się do tych zmian. Ciężko pracujemy nad zwiększeniem wydajności energetycznej naszych obiektów, skupiamy się na przejściu na źródła odnawialne oraz na stopniowym wycofywaniu paliw kopalnych w celu redukcji naszego śladu węglowego.

JYSK zamierza do 2030 roku zmniejszyć o połowę emisję gazów cieplarnianych emitowanych z zasilania i ogrzewania wszystkich swoich sklepów, centrów dystrybucyjnych, biur i pojazdów należących do firmy (w porównaniu do poziomu z 2019 roku).

Angażujemy również naszych dostawców, aby wyznaczyli cele i ograniczyli swoje emisje gazów cieplarnianych. Dążymy do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkim co robimy do 2050 roku.

15 Cel Globalny (Życie na lądzie)

JYSK pracuje nad zminimalizowaniem negatywnego wpływu produkcji i dystrybucji naszych produktów na środowisko.

Zarówno w odniesieniu do surowca, jak i rzeczywistej produkcji naszych produktów, współpracujemy z naszymi dostawcami i wiodącymi organizacjami pozarządowymi w celu zminimalizowania śladu środowiskowego.