JYSK POMAGA SZPITALOM POWIATOWYM

14.06.2024

Szpital powiatowy w Radomsku ma dwa nowe kardiomonitory -  sprzęt do ratowania życia. Zakup sprzętu był możliwy między innymi dzięki darowiźnie od JYSK. Zakupione urządzenia pozwalają na bieżące monitorowanie oraz rejestrowanie parametrów życiowych u hospitalizowanych pacjentów.

Dwa nowe urządzenia usprawnią pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a co najważniejsze będą stanowić kolejne cenne narzędzie w rękach lekarzy i ratowników medycznych w walce o ludzkie zdrowie i życie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu JYSK.

„JYSK sukcesywnie wspiera nasz szpital. Każdego roku przekazuje znaczne środki finansowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej. To jedno z wielu działań firmy skupiającej się na realizacji zadań wynikającej ze społecznej odpowiedzialności biznesu”. – podkreśla Przemysław Drozdek ze szpitala w Radomsku.

 JYSK troszczy się o to, by sukces firmy przekładał się na jakość życia lokalnej społeczności. Szczególnie ważna jest  pomoc instytucjom odpowiedzialnym za zdrowie i życie mieszkańców miast, w których prowadzimy działalność – dodaje Aleksandra Chalimoniuk, dyrektor PR i Komunikacji w JYSK.

Zakupione  urządzenia pozwalają na bieżące monitorowanie oraz rejestrowanie parametrów życiowych u hospitalizowanych pacjentów. Dwa nowe urządzenia usprawnią pracę SOR-u, a co najważniejsze będą stanowić kolejne cenne narzędzie w rękach lekarzy i ratowników medycznych w walce o ludzkie zdrowie i życie.

Działania charytatywne JYSK to nie tylko pomoc finansowa, rzeczowa i merytoryczna. Pracownicy JYSK biorą też udział w akcjach honorowego krwiodawstwa, organizują bale dla niepełnosprawnych dzieci, czy zbierają nakrętki, aby wspomóc leczenie najmłodszych mieszkańców powiatu radomszczańskiego.