Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego JYSK Sp. z o.o. obowiązujący od 25.12.2014 r.

I. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

II. Ceny

III. Potwierdzenie zawarcia umowy

IV. Faktura

V. Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

VI. Rozszerzone prawo do zwrotu Towaru

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego i gwarancje dotyczące Konsumentów

VIII. Pomyłki przy dostawie

IX. Uszkodzenie towaru w transporcie 

X. Ochrona danych osobowych 

XI. Postanowienia końcowe

XI. Karta podarunkowa

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz odstąpienia od umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Regulamin sklepu internetowego JYSK Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014.

 

Definicje:

Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.JYSK.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

JYSK Sp. z o. o. - JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Spółka JYSK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł.
 3. Prezentowane w Sklepie Internetowym informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia.
 5. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do składania zamówień, niezbędny jest:

   - komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
   - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
   - minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 7. Na urządzeniu końcowym Klienta (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego. Dodatkowo, aby złożyć zamówienie jest także konieczne włączenie w przeglądarce obsługi funkcji Javascript.

OTRZYMAJ KUPON O WARTOŚCI 20 ZŁ!*

Visa Mastercard PayU Płatność przy dostawie