Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas zakupów na JYSK.pl jest dla nas bardzo ważne.

Administratorem strony JYSK.pl jest JYSK A/S z siedzibą w Brabrand, Dania VAT nr 13590400. „JYSK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł jest administratorem danych osobowych. JYSK A/S i JYSK sp. z o.o. są odpowiedzialne za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony.

JYSK A/S i JYSK sp. z o.o. stosują się do wszystkich warunków zawartych w ustawie z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

JYSK Sp. z o.o. z zasady nie przechowuje danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez stosowne regulacje prawne.

Gdy składasz zamówienie na stronie JYSK.pl, rejestrujesz się do bazy subskrybentów naszego newslettera lub tworzysz profil użytkownika, dane osobowe będą przechowywane przez JYSK A/S z siedzibą w Brabrand, Dania VAT nr 13590400 i mogą być dostępne dla podmiotów wchodzących w skład grupy JYSK na całym świecie.

W dowolnym momencie możesz:
• złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych(np. GIODO),
• zażądać dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
• zażądać ograniczenia lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych,
• zażądać przeniesienia danych, w przypadku jeśli jest to zasadne.

Należy pamiętać, że poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany aktualnie w krajach spoza Unii Europejskiej nie spełnia tych samych warunków, co poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany w krajach Unii Europejskiej.

Transfer danych osobowych pomiędzy podmiotami grupy JYSK będzie oparty na stosownej umowie dotyczącej powierzenia przetwarzania danych lub innych umocowaniach prawnych mających zastosowanie.

Możesz zażądać dostępu do umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej między JYSK A/S, JYSK sp. z o.o. i podmiotami grupy JYSK, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta JYSK .
Więcej informacji na temat przetwarzania, w tym przechowywania przez JYSK sp. z o.o. i JYSK A/S z siedzibą w Brabrand Dania, VAT nr 13590400 danych osobowych uzyskasz w Centrum Obsługi Klienta JYSK .

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu , zażądać ich sprostowania lub usunięcia.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub je poprawić, skontaktuj się Centrum Obsługi Klienta JYSK.
Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez JYSK , skontaktuj się z GIODO .

Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK.

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na korzystanie z poniższych usług, zastrzegamy sobie prawo do przesyłania aktualizacji naszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy zgoda została cofnięta, czy też nie.

Innego rodzaju informacji nie będziemy wysyłać.

REJESTRACJA NA STRONIE JYSK.PL

Dzięki zarejestrowaniu się na stronie JYSK.pl i stworzeniu profilu użytkownika, możesz korzystać ze specjalnych usług, które oferuje JYSK Sp. z o.o.
W celu stworzenia profilu użytkownika na JYSK.pl i dostosowaniu marketingu do potrzeb użytkownika, JYSK A/S, VAT 13590400, będzie przechowywać i przetwarzać poniższe dane osobowe:
• Adres e-mail
• Imię i nazwisko
• Adres (opcjonalnie)
• numer telefonu (opcjonalnie)
• firma (opcjonalnie)

Wszystkie dane osobowe będą traktowane jak dane poufne i będą wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika i dostosowania marketingu do potrzeb klienta.  Tworząc profil użytkownika na JYSK.pl, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez JYSK A/S do momentu usunięcia profilu użytkownika. Przewidywanymi odbiorcami danych są inne spółki z grupy JYSK.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, którą wyraziłeś(-aś). Odmowa wyrażenia zgody uniemożliwi rejestracje na stronie jysk.pl i stworzenie profilu, a w efekcie korzystanie z ich funkcjonalności.

OTRZYMAJ KUPON O WARTOŚCI 20 ZŁ!*

Visa Mastercard PayU Płatność przy dostawie